Adwokat Alina Korzeniewska

Prawnik z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym.
Przez okres 10 lat zajmowała stanowisko prokuratora w prokuraturach powszechnych,
a następnie była prokuratorem wojskowym.
Od 2009 r. prowadzi kancelarię adwokacką.

Ze względu na wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych (w tym przestępstw gospodarczych, o błąd w sztuce medycznej), specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym.

Występuje w roli obrońcy podejrzanych i oskarżonych, jak też reprezentuje osoby pokrzywdzone przestępstwem.

Reprezentuje skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym.

Zajmuje się również prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, spadkowego.

Oferuje pomoc (załatwianie formalności, uzyskanie niezbędnych dokumentów, jak też reprezentację przed Sądem np. w sprawach rozwodowych, spadkowych, o podział majątku) osobom na stałe przebywającym poza granicami kraju.

Prowadzi również sprawy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP, nadania obywatelstwa polskiego.

Adwokat Alina Korzeniewska, przed podjęciem się prowadzenia sprawy – analizuje problem, informuje Klienta o swoim stanowisku i ocenia szanse osiągnięcia celu. Wspólnie z Klientem konsultuje strategię działania.
Kieruje się nade wszystko zasadami etyki i tajemnicy adwokackiej.

Kontakt:

Kancelaria Adwokacka Alina Korzeniewska
ul. Legionowa 14/16 lok.110
15-099 Białystok
tel. 508-394-208 , 85 742-11-00
e-mail: alina.korzeniewska@gmail.com