Kancelaria

img1

Adwokat – Alina Korzeniewska-Borawska

Prawnik z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym.
Przez okres 10 lat zajmowała stanowisko prokuratora w prokuraturach powszechnych, a następnie była prokuratorem wojskowym. Jest absolwentką Podyplomowych Studiów Prawa Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2009r. prowadzi praktykę adwokacką.

Ze względu na wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych (w tym przestępstw gospodarczych, o błąd w sztuce medycznej), specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym jak też w prawie medycznym.
Występuje w roli obrońcy podejrzanych i oskarżonych, jak też reprezentuje osoby pokrzywdzone przestępstwem.
Reprezentuje skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym.

Zajmuje się również prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, spadkowego.
Oferuje pomoc (załatwianie formalności, uzyskanie niezbędnych dokumentów, jak też reprezentację przed Sądem np. w sprawach rozwodowych, spadkowych, o podział majątku) osobom na stałe przebywającym poza granicami kraju.
W większości przypadków działania kancelarii zwalniają Klientów z konieczności odbycia wizyty w kraju w związku z toczącymi się postępowaniami.

Prowadzi sprawy karne dotyczące błędów lekarskich, a także sprawy cywilne obejmujące odszkodowania, zadośćuczynienia za szkody związane z nieprawidłowo przeprowadzonym leczeniem, zgonem pacjenta oraz naruszeniem praw pacjenta.

Reprezentuje lekarzy, pacjentów, osoby poszkodowane w postępowaniach karnych i cywilnych oraz przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
Prowadzi postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Adwokat Alina Korzeniewska-Borawska przed podjęciem się prowadzenia sprawy – analizuje problem, informuje Klienta o swoim stanowisku i ocenia szanse osiągnięcia celu. Wspólnie z Klientem konsultuje strategię działania. Kieruje się nade wszystko zasadami etyki i tajemnicy adwokackiej.

Projekt i realizacja: WiWi.pl