Prawo Rodzinne

Prawo Rodzinne

Sprawy rodzinne:

 • rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa,
 • uznanie na terytorium RP wyroków rozwodowych sądów zagranicznych,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • sądowe zniesienie wspólności majątkowej małżonków,
 • obniżenie/podwyższenie alimentów, alimenty od byłego współmałżonka,
 • wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego,
 • pozbawienie/ograniczenie/zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz ich egzekucja,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie bezskuteczności uznania dziecka, ojcostwa,
 • przysposobienie,
 • ubezwłasnowolnienie.
Projekt i realizacja: WiWi.pl