Prawo Medyczne

Prawo Medyczne

  • reprezentacja lekarzy i personelu medycznego w sprawach karnych,
  • dochodzenie odszkodowań za poniesione uszczerbki na zdrowiu, utracone zarobki, zwrot kosztów leczenia,
  • dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (ból, stres, cierpienie) własne bądź w związku ze śmiercią osoby najbliższej,
  • dochodzenie renty na wypadek zwiększenia potrzeb życiowych poszkodowanego oraz utraty bądź zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej,
  • sprawy dotyczące odpowiedzialności zawodowej lekarzy,
  • reprezentacja pacjentów i osób poszkodowanych w postępowaniach karnych, cywilnych, przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
  • wstępna analiza przypadku pod kątem prawnym, a w razie potrzeby także zlecenie prywatnej opinii z zakresu medycyny.
Projekt i realizacja: WiWi.pl